UTRECHT - De overstap van de basisschool naar het middelbare onderwijs moet soepeler verlopen. Daarom moeten scholen voor primair en voortgezet onderwijs intensiever met elkaar samenwerken.

Dat stellen de raden van het primair en voortgezet onderwijs (PO- en VO-Raad) en de schoolleiders (AVS) en Cito dinsdag in een gemeenschappelijke verklaring.

Een elektronisch leerlingdossier is een van de maatregelen die is afgesproken. Hierin wordt het niveau en de vorderingen van de leerlingen bijgehouden.

Met die informatie, denken de betrokkenen, kunnen de docenten in de brugklas verder gaan op het niveau waar de leerling in groep acht gebleven is.

Citotoets

Het later afnemen van de Citotoets, in april in plaats van in februari, is een andere maatregel die de organisaties volgend jaar in twee of drie regio's testen.

Onderzocht wordt wat de gevolgen voor kinderen van deze latere toetsdata zijn voor de overgang naar de middelbare school. Als de proef een positieve uitkomst heeft, zullen andere scholen volgen.