DEN HAAG - Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin voelt weinig voor een drugstest op middelbare scholen. De privacy van de scholieren zou in het geding kunnen komen.

De minister ziet meer in goede voorlichting over drugsgebruik op school.

Dat antwoordde Rouvoet maandag op vragen van de VVD.

Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming wilde meer weten over het plan om op alle Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen drugstesten aan te bieden. Scholieren kunnen vrijwillig meewerken aan een urinecontrole.

Zorgen

Rouvoet maakt zich zorgen over leerlingen die spuiten of slikken, maar wijst erop dat scholen niet hoeven te controleren.

Wel verwacht hij dat ze jongeren die problemen hebben met verdovende middelen doorsturen naar hulpverleners.

Aan een proef op Rotterdamse scholen deden honderd van de driehonderd benaderde scholieren mee.

Negen van hen hadden drugs gebruikt. Hun gegevens mogen verder niet gebruikt worden, tenzij ze daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebben geven.

Cannabis

Uit gegevens van het Trimbos Instituut van twee jaar geleden bleek dat 17 procent van de scholieren tussen twaalf en achttien jaar wel eens cannabis heeft gebruikt. De laatste tien jaar is dit licht aan het afnemen.

Een ander onderzoek gaf vorig jaar aan dat 3,6 procent van de middelbare scholieren in en rond de school wel eens met drugs in aanraking zijn gekomen.