RIJSWIJK - De Arabisch Europese Liga (AEL) is fel tegenstander van de voorstellen om minderheden te spreiden over Rotterdam of een allochtonenstop in te voeren. De partij spreekt van "racisme" omdat er nog nooit is gesproken over het verdelen van kansarme Nederlanders uit achterstandswijken.

"Het gaat hier niet, zoals men beweert, over een aanpak van de problematiek van kansarmen. Er is geen relatie tussen etniciteit, religie en cultuur en de problematiek in achterstandwijken", stelde ze dinsdagochtend vroeg in een verklaring. "Aanvaarding van dergelijke plannen door de Rotterdamse gemeenteraad betekent het begin van een Nederland dat racisme institutionaliseert."

Allochtonenstop

Het stadsbestuur van Rotterdam kijkt naar mogelijkheden om de hoge concentratie kansarmen in bepaalde wijken aan te pakken. Het college van burgemeester en wethouders onderkent dat de grenzen zijn bereikt van wat bewoners van bepaalde wijken kunnen hebben. Leefbaar Rotterdam maakt zich zelfs sterk voor een allochtonenstop in de stad.

Volgens de AEL leven minderheden in Rotterdam "in vrede naast elkaar". "Het karakter van de stad heeft zich aan deze realiteit aangepast."

'Geweerd, gescheiden en weggepest'

De partij legt het probleem dan ook bij de autochtone Nederlanders die niet kunnen samenleven met mensen uit een niet-westerse cultuur. "Het is ondenkbaar dat minderheden door racisten moeten worden geweerd, gescheiden en weggepest."

De AEL meent dat de voorstellen indruisen tegen de mensenrechten. Ze pleit dan ook voor een "krachtig en intelligent" beleid om de armoede en verloedering van wijken in Rotterdam op te lossen.

Daarbij roept ze ook hulp in van het Rijk. "De voorgestelde afbraak van het armoedebeleid en de aantasting van de sociale zekerheid zullen mensen met een minimuminkomen naar de economische afgrond drijven."