WASHINGTON - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatieNASA wil in principe tussen 11 maart en 6 april 2004 weer eenvlucht uitvoeren met een ruimteveer. Het zal dan de eerste keerzijn dat een Amerikaanse shuttle weer de ruimte ingaat, na hetongeval met de Columbia op 1 februari dit jaar.

De baas van de NASA kondigde eind augustus vergaandeverbeteringen aan binnen de organisatie en cultuur van deruimtevaartorganisatie. Sean O'Keefe zei de boodschap van eendestijds gepresenteerd onderzoek naar de ramp "goed begrepen" tehebben en dat de aanpassingen onder meer zullen blijken bij deeerstvolgende ruimtevlucht.

De uiterst kritische onderzoekscommissie stelde dat de ramp nietalleen te wijten was aan een technisch probleem, een losgeslagenstuk isolatieschuim, maar evenzeer aan de NASA zelf. Binnen dezeorganisatie heeft de veiligheid geen prioriteit meer en bovendienwordt er geen lering getrokken van fouten uit het verleden, steldeze.

De commissie gaf de NASA 29 aanbevelingen om de organisatie weerop poten te krijgen. O'Keefe zei dat de commissie "een blauwdruk"heeft geleverd. "Een wegenkaart om de problemen op te lossen enweer de ruimte in te gaan."