DEN HAAG - Na de spoedwet wegverbreding presenteert hetkabinet op prinsjesdag een tweede spoedwet die de snelle aanleg vaninfrastructuuur mogelijk moet maken om files weg te werken. Daarinis de aanleg van nieuwe spitsstroken geregeld en degeluidsmaatregelen die daarbij komen kijken. Dat vertelde ministerPeijs van Verkeer maandag tijdens een kennismakingsgesprek met deparlementaire pers.

De spoedwet wegverbreding was een project van 380 miljoen eurovan het eerste kabinet-Balkenende om versneld 150 kilometer aanspitsstroken aan te leggen. Dat zijn vluchtstroken, die in de spitsals rijstrook dienst doen. Volgens prognoses verdwijnen door despitsstroken enkele beruchte files en worden andere flink korter.De effecten zijn echter tijdelijk van aard. Na verloop van tijdloopt de weg weer vol.

Op prinsjesdag presenteert Peijs ook plannen van aanpak voor deachterstanden aan het onderhoud van spoor, weg en waterwegen. Omdaarvoor geld vrij te maken zullen waarschijnlijk flink wat andereverkeersprojecten in de ijskast verdwijnen.

Peijs maakte maandag ook bekend dat er eindelijk geld isgevonden voor het derde vliegende team van zeventienspoorwegagenten. De ministeries van Verkeer en Binnenlandse Zakensteggelden hier al tijden over. Verkeer gaat de agenten nu heteerste jaar betalen, Binnenlandse Zaken daarna.