WASHINGTON - Amerikaanse wetenschappers van de John HopkinsUniversiteit in Baltimore hebben zich gedistantieerd van eenonderzoek van vorig jaar waarin zij concludeerden dat er verband istussen XTC-gebruik en hersenbeschadiging. Dat schrijven dewetenschappers in een uitgave van het vakblad Science dat deze weekverschijnt, aldus de BBC maandag.

De wetenschappers schrijven nu dat ze hebben ontdekt datdestijds twee flessen zijn verwisseld en dat de onderzoeken zijnuitgevoerd met het veel gevaarlijker methamphetamine in plaats vanXTC. Ze ontdekten hun fout pas toen ze onlangs opnieuw proevendeden met XTC en tot heel andere resultaten kwamen.

De wetenschappers zeiden te vrezen dat hun fout nuwaarschijnlijk de geloofwaardigheid aantast van andere deskundigendie het langdurig gebruik van XTC onderzoeken.