OOSTERHOUT - Een telefoontje krijgen met de mededeling dat je auto in de prak is gereden of dat je binnen een week je huis uit moet vanwege renovatie. Het overkomt steeds meer mensen in de omgeving van Oosterhout. Het blijkt om 'grappen' te gaan die via de zogenaamde treiterlijn worden uitgehaald.

De treiterlijn biedt mensen de mogelijkheid een nepboodschap naar iemand te sturen. Door het bellen van een 0900-nummer heeft de beller de keuze uit allerlei boodschappen. Die worden door middel van een bandje op de telefoon van het slachtoffer ingesproken. Niet iedereen heeft door dat er naar een bandje wordt geluisterd. Dat dit helemaal verkeerd kan uitvallen, bleek deze week toen een inwoner van Oosterhout uit de boodschap begreep dat zijn vrouw was verongelukt. De man die eerder een dochter verloor bij een verkeersongeluk ging in paniek naar haar op zoek. Zij bleek ongedeerd te zijn.

Ook krijgen mensen een telefoontje met de boodschap dat hun huis onmiddellijk gesloopt moet worden omdat de grond eronder verontreinigd is. Of een boze vader belt een man met het verwijt dat hij diens dochter zwanger heeft gemaakt.

Misselijke grappen

De politie in Oosterhout spreekt van misselijke grappen. Zij zegt dat zij er niets aan kan doen omdat er geen strafbaar feit wordt gepleegd. Het aantal meldingen groeit gestaag. De laatste anderhalve week krijgen we dagelijks enkele klachten binnen van burgers die door de treiterlijn zijn gebeld, laat een woordvoerder weten.

Justitie ziet ook geen mogelijkheden een dergelijke lijn aan te pakken. Het komt nog het dichtst bij belaging, zegt persofficier van justitie W. van Fessem. Maar in de wet staat daar het woordje 'stelselmatig' bij en dat aspect ontbreekt.

Ook exploitant van 0900-lijnen SNT zegt niets te kunnen doen. Wij leveren alleen de infrastructuur en zijn inhoudelijk niet verantwoordelijk, zegt SNT. Op verzoek van justitie kan SNT wel de opdrachtgever van een bepaald nummer achterhalen.

De Opta, de instantie waar een 0900-nummer moet worden aangevraagd, registreert alleen waarvoor een lijn gebruikt gaat worden. Zij beoordeelt niet de bedoelingen van een aanvrager. Er wordt slechts gecontroleerd of een nummer bij de goede categorie is ondergebracht zodat bellers die een weerbericht willen horen geen sekslijn krijgen.