DEN HAAG - De top van het Openbaar Ministerie (OM), het college van procureurs-generaal, zegt bedreigingen persoonlijk gericht tegen eigen mensen niet te kunnen tolereren. Hiermee reageert het college maandag op de voorgenomen aanslag op de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy.

Het onderzoek naar de dreiging voor Plooy is in volle gang. Leden van de Nationale Recherche verrichten dit onderzoek. Over ontwikkelingen en eventuele vooruitgang hult justitie zich vooralsnog in stilzwijgen.

Albanese huurmoordenaars

"Formeel kan ik er niets over zeggen", zegt de woordvoerder van het Landelijk Parket maandag. Eerder maakte justitie bekend dat topfiguren uit de zogeheten Hollandse netwerken vermoedelijk achter de opdracht tot liquidatie zitten. Zij zouden huurmoordenaars uit Albanië hebben ingehuurd om de aanslag op Plooy uit te voeren.

Bronnen binnen justitie laten weten dat de opdracht voor de moord op Plooy komt uit kringen van de Nederlandse criminelen die zich met internationale drugshandel en liquidaties bezighouden. "We beschouwen dit als een zeer ernstig incident, maar wel als een incident", vertelt een woordvoerder van het college.

"Kenmerkend is wel dat criminelen er kennelijk steeds minder voor terugdeinzen om personeel van justitie persoonlijk en fysiek direct aan te vallen."

Gijzeling

Hij wijst naast de voorgenomen aanslag op Plooy ook op de incidenten die in januari gebeurden. Toen gijzelde een verdachte van Albanese afkomst officier van justitie B. van der Krabben onder dreiging van een vuurwapen in het gerechtsgebouw aan de Walburgstraat in Arnhem.

Een arrestatieteam schoot de gijzelnemer uiteindelijk dood. Op dezelfde dag stak een gedetineerde een medewerkster van strafinrichting De Marwei in Leeuwarden dood.

Bescherming rechtstaat

"Wij gaan er voor zorgen dat we de bedreiging van Plooy zo snel mogelijk oplossen", verzekert de zegsman van college van procureurs-generaal. "Het is van groot belang dat de rechtsstaat wordt beschermd. Willen we dit systeem draaiende houden, dan mag het personeel dat daar voor moet zorgen, zich niet bedreigd voelen."

De Nationale Recherche die het onderzoek naar de voorgenomen moordaanslag doet, is een samenvoeging van de vroegere kernteams van de politie en de Landelijke Recherche. Er werken circa duizend rechercheurs, die zich toeleggen op grote onderzoeken naar de georganiseerde misdaad.

24 uur bewaking

Begin augustus kreeg justitie lucht van de moordplannen op Plooy, die voor Nederlandse begrippen uniek zijn. Sindsdien wordt de aanklager 24 uur per dag bewaakt. Volgens het OM is de informatie over de voorgenomen liquidatie zeer betrouwbaar en geloofwaardig.

Met name de Amsterdamse onderwereld is de laatste jaren zeer onrustig, hetgeen tot uiting is gekomen door een reeks van liquidaties dan wel pogingen daartoe.