ENSCHEDE - Voormalige bewoners van de woonwijk Roombeek in Enschede, die door de vuurwerkramp werd getroffen, hebben weinig belangstelling om naar de wijk terug te keren. Slechts drie van de huiseigenaren willen een kavel kopen.

Het projectbureau Wederopbouw mikt op een terugkeer van 10 tot procent van de woningbezitters. Die doelstelling wordt nu bij lange na niet bereikt. De eigenaren hebben nog tot 1 april de tijd om te reageren op een kavel in Roombeek-West.

"We hebben deze groep bewoners begin januari een brief gestuurd, dus om nu al een conclusie te trekken, is voorbarig", zegt een woordvoerder van het projectbureau Wederopbouw. Desalniettemin is het aantal aan de magere kant. De zogeheten grond-voor-grond regeling, waarbij de bewoners een vergelijkbaar perceel terug kunnen kopen, werd al vlak na de ramp in 2000 opgezet. Maar tot dusver maakt bijna niemand er gebruik van.

"Van teleurstelling wil ik niet spreken. We kunnen niet in de gedachten van mensen kijken. Mensen hebben zich misschien elders gesetteld en willen niet meer de rompslomp van een verhuizing. Anderen denken nog diep na", aldus de woordvoerder.

Verhuizen

Hij geeft aan dat nog eens vijftien voormalige huiseigenaren in Roombeek op gesprek komen om wellicht een kavel terug te kopen. "Als 20 procent van deze groep bewoners terugkeert, hebben we het goed gedaan. Dat is de ervaring in andere stadsvernieuwingsprojecten, waarbij bewoners moesten verhuizen."

Volgens de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp twijfelen bewoners of ze terug willen. "De trage gang van zaken omtrent schadevergoedingen en de wederopbouw spelen daarbij een rol", aldus de woordvoerder.

In maart zal het projectbureau Werderopbouw nogmaals aandacht besteden aan de terugkeerregeling voor Roombeek-West. In eerste instantie hebben oud-bewoners het eerste recht op koop. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan komen de kavels op de vrije markt terecht.

/DOSSIEREnschede