ROTTERDAM - De samenstelling en ontwikkeling van de Rotterdamse bevolking is dermate complex en voltrekt zich in bepaalde wijken in zodanig tempo dat dit vraagstuk hoog op de politieke agenda dient te worden geplaatst. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Rotterdam maandag op vragen van Leefbaar Rotterdam over het grote aantal kansarme allochtonen in bepaalde wijken.

Het college onderkent dat de grenzen zijn bereikt van wat bewoners van bepaalde wijken kunnen hebben. Maar B en W wijzen erop dat "eenvoudige beantwoording van de in totaal negentien vragen van Leefbaar Rotterdam "geen recht doet aan het complexe karakter van de problematiek".

In hun eerste reactie stelt het college: "Voor een deel houdt dit verband met sociaal-economische factoren, maar anderzijds worden grenzen aan de sociale draaglast van mensen in bepaalde wijken in deze stad overschreden tengevolge van onder andere criminaliteit, overlast, onaangepast gedrag, onveiligheid en hoge werkloosheid, die zich voor een belangrijk deel manifesteren onder allochtonen (normen en waarden)."

"Er is sprake van een structurele en hardnekkige sociale balansverstoring in bepaalde gebieden met consequenties voor de hele stad", aldus B en W. Concrete maatregelen om de balans in evenwicht te brengen, zegt het college rond de begrotingsbehandeling in oktober bekend te maken. Dan presenteert het een actieprogramma.