GOUDA - Hevige regenval heeft zondagmiddag in het centrum vanGouda grote wateroverlast veroorzaakt. Sommige straten en stegenstonden uren lang blank. Mede door de langzame afvoer liep hetwater in de huizen, kelders en schuren. De brandweer sprak van veletientallen meldingen. Het hele korps is ingezet om eerste hulp tebieden.

Volgens de brandweer is de situatie niet zo erg als ruim eenjaar geleden, toen een enorme wolkbreuk het centrum van Gouda inkorte tijd onder water zette. De brandweer zette toen acht auto'sin om op vijftig plaatsen in de binnenstad de kelders leeg tepompen. Een tunnel onder het spoor, een van de belangrijkstetoegangswegen van het centrum, moest toen lange tijd wordenafgesloten.