WIERINGERWERF - Bij een verkeerscontrole op de A7 bijWieringerwerf zijn zaterdag honderden bekeuringen uitgedeeld. Depolitie mat de snelheid van ongeveer 6000 wagens. 474 bestuurdersreden te snel. De hoogst gemeten snelheid was 208 kilometer peruur, waar maximaal 120 kilometer was toegestaan.

Circa zevenhonderd bestuurders werden gecontroleerd op hetgebruik van alcohol. Twee van hen hadden te veel op. Er werdenverder 165 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder gordel,het rijden in een onverzekerde auto en het niet kunnen tonen vanautopapieren. Daarnaast werden zes auto's uit het verkeer gehaaldvoor technisch onderzoek.

Bij de actie, die van 09.00 uur 's ochtends tot 16.00 uur 'smiddags duurde, waren zestig controleurs betrokken. Behalvepolitiefunctionarissen ging het om medewerkers van de Rijksdienstvoor Radiocommunicatie, Douane en de Belastingdienst InspectieVerkeer en Waterstaat.