WASHINGTON - De Amerikaanse regering zijn geenszins van plande Verenigde Naties een leidende rol te bedelen in de wederopbouwvan Irak. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Colin Powellzondag in een serie interviews op de Amerikaanse televisie.

"De leidende rol moet vervuld worden door de VerenigdeStaten", aldus de bewindsman. "Wij zijn degenen die de macht inhet land hebben overgenomen, wij dragenregeringsverantwoordelijkheid."

In de Veiligheidsraad circuleert een nieuwe ontwerpresolutie vande VS die de rol van de volkerenorganisatie in Irak vergroot.Verder zou er een door de VN gesteunde multionationale vredesmachtmoeten komen onder Amerikaans bevel.

Frankrijk en Duitsland hebben al laten weten dat het voorstelniet ver genoeg gaat. Zij willen meer macht voor de VN en hetIraakse volk. Parijs en Berlijn hebben zich in de Veiligheidsraadsteeds verzet tegen een Amerikaans ingrijpen in Irak.

Powell verdedigde de ontwerpresolutie. Hij omschreef als"misplaatst" de verwachting dat de VN snel in staat zouden zijnde leiding over de reconstructie van Irak op zich te nemen. Hij zeiverder dat de soevereiniteit pas aan de Irakezen kan wordenovergedragen als een nieuwe regering in Bagdad is geïnstalleerd.