AMSTERDAM - Amsterdam heeft er sinds zondag, naast hetVondelpark, een tweede stadspark bij. Burgemeester Cohen opende het'Cultuurpark Westergasfabriek', de flinke uitbreiding van buurtparkWesterpark in het gelijknamige stadsdeel aan de rand van deJordaan.

De gemeente heeft de vergroting groots aangepakt. Voor hetontwerp is de Amerikaanse landschapsarchitecte Kathryn Gustafsonaangetrokken. Zij won onlangs de prijsvraag voor het ontwerp vaneen herdenkingsmonument voor Lady Diana in het Londense Hyde Parken werkte mee aan parken in Chicago, Boston en Seattle.

Gustafson heeft het nieuwe glooiende park veel 'ruimte' gegeven.Er is een grasveld ter grootte van twee voetbalvelden aangelegdvoor manifestaties en evenementen. Een versterkte bodemlaag moetertoe leiden dat het gras niet meteen verpietert en dat mensendaags na een concert nog kunnen picknicken.

Daarbij zijn er veelvijvers en watergebieden aangelegd. Er zijn 1100 nieuwe bomengeplant.