MAALBROEK - In Maalbroek (gemeente Roermond) heeft in denacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand gewoed in eenautosloperij aan de Duitse grens. De politie houdt er rekening meedat de brand is aangestoken en gaat een technisch onderzoekinstellen.

De politie zette enige tijd de omgeving in een straal vanongeveer 1 kilometer af, omdat er gevaar bestond voor ontploffendegasflessen.

De brand ontstond zaterdagavond rond kwart over elf. Zevenbrandweerkorpsen uit de regio met in totaal 45 brandweerliedenbestreden het vuur. Rond 03.15 uur zondagochtend gaf de brandweerhet sein brand meester. Een gebied van 50 bij 60 meter heeft inbrand gestaan. Naar schatting tweehonderd autowrakken gingen invlammen op.

De commandowagen van de Roermondse brandweer raakte bij hetuitrukken betrokken bij een ongeval. Daarbij vielen drielichtgewonden. Het gaat om twee brandweermannen en de bestuurdervan de auto waar de commandowagen tegen aan was gebotst. Eenvervangende commandowagen uit Horst werd ingezet.

Een onbekend aantal lpg-tanks is ontploft. De rookpluimen gingenrichting Duitsland, maar leverden volgens de brandweer geen gevaarop voor de bewoners. Over de schade kan de brandweer nog nietszeggen.