DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken wil iets minder harde maatregelen voor de huidige arbeidsongeschikten. WAO'ers onder de 45 jaar hoeven niet medisch herkeurd te worden, zoals in het regeerakkoord was aangekondigd. Wel krijgen alle WAO'ers een herkeuring op arbeidstechnische gronden. Daarbij wordt gekeken welk werk ze nog kunnen verrichten.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken zaterdag bevestigd. De leeftijdsgrens en strenge herkeuringen kregen veel kritiek, omdat de kans groter was dat de uitkering zou vervallen. De nieuwe benadering zou de kans op ander werk groter moeten maken.

Vanaf medio 2004 krijgt elke arbeidsongeschikte opnieuw een beoordeling, waarbij iemand arbeidsgeschikt wordt geacht als die persoon nog minstens drie verschillende functies kan uitoefenen. Bij weigering of als er geen werk is te vinden, volgt WW of bijstand. Het maakt niet uit of er veel of weinig van zulke arbeidsplaatsen zijn of dat het in deeltijd of voltijds kan. Als de partner een inkomen heeft, krijgt men geen uitkering.

Het begrip gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid komt straks niet meer voor. Een WAO-uitkering is straks alleen voorbehouden voor degenen die ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt zijn.

De huidige WAO'ers houden nog vijf jaar hun uitkering. Mensen boven de 55 jaar krijgen in de praktijk niets meer met de nieuwe regels te maken. WAO'ers jonger dan 45 jaar worden als eerste onderworpen aan de nieuwe arbeidstechnische herkeuring.

Verder moeten werkgevers zich vanaf 2006, als het nieuwe WAO-stelsel in werking treedt, verplicht verzekeren voor het risico dat hun personeel arbeidsongeschikt raakt door het werk. Dat zou de werkgevers jaarlijks naar schatting een miljard euro kosten.

De Geus bespreekt zijn voorstellen volgende week in het kabinet. De definitieve plannen volgen op prinsjesdag.