BAGDAD - Een gaslek in een fabriek in Bagdad heeft in denacht van donderdag op vrijdag aan zeker veertien Irakezen hetleven gekost. Dat hebben omwonenden gezegd. Volgens zegslieden vanhet Amerikaanse leger vielen er echter drie doden, nadat na eenexplosie chloor was ontsnapt.

Het lek veroorzaakte veel paniek. Volgens het Amerikaanse legerraakten circa 75 mensen in ademnood of werden ziek. Volgens depolitie is het nog onduidelijk of het om een ongeluk of sabotagegaat.

Omwonenden van de fabriek, waar plastic wordt gemaakt, roken degeur donderdagavond. Toen ze in het gebouw gingen kijken, vondenzij op de grond de lichamen van de familieleden die het gebouwbewaakten. Zij waren door verstikking om het leven gekomen. Ookenkele omwonenden stierven door het nog onbekende gas.