RIJSWIJK - Nederlandse criminelen beramen een moordaanslag opde Amsterdamse officier van justitie K. Plooy. Daar zijn concreteaanwijzingen voor, erkende woordvoerder W. de Bruin van hetOpenbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Justitie heeft inmiddels maatregelen tegen de dreiging genomen.De aanklager wordt sinds de informatie binnen is gekomen, 24 uurper dag bewaakt. Dat is sinds begin augustus. Het OM beschouwt deinformatie als zeer betrouwbaar en geloofwaardig.

Volgens justitie zitten de zogenoemde Nederlandse netwerken inAmsterdam achter de opdracht tot liquidatie. Zij zouden huurlingenuit de Balkan opdracht hebben gegeven Plooy teliquideren.

Bekende criminelen

De aanklager leidt de afdeling zware criminaliteit van het OM inAmsterdam. In die functie geeft hij onder meer leiding aanopsporingsonderzoeken naar criminele netwerken in Nederland. Hijvoerde onder meer onderzoeken uit naar de bekende criminelenCharles Z. en Mink K., naar de liquidaties van delaatste jaren in de hoofdstad en naar Heineken-ontvoerderW.H..

Bronnen binnen justitie laten weten dat deopdracht voor de moord op Plooy komt uit kringen van de Nederlandsecriminelen die zich met internationale drugshandel en liquidatiesbezighouden.

Dreiging

De Bruin zegt dat justitie de dreiging "buitengewoon hoogopneemt. Na de reeks van liquidaties in criminele kringen, lijkthet geweld zich nu tegen een lid van de magistratuur te keren. Ikken geen zaken waarin zo concreet informatie naar voren is gekomenover een plan voor een moordaanslag op een officier vanjustitie."

Plooy kreeg recent vooral landelijke bekendheid omdat hij demoordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G., bij derechtbank met succes aanklaagde. Van der G. werd tot achttien jaarcel veroordeeld.