DEN HAAG - De liberalisering van de taximarkt is vooralsnogmislukt. Niet alleen zijn de kosten van een ritje de panuitgerezen, ook kiezen steeds minder mensen voor de taxi. Bovendienis er niet meer te kiezen voor de klant en is de kwaliteit nietverbeterd, zoals de bedoeling was.

Dat blijkt uit de monitorderegulering taxivervoer 1999-2002, die minister Peijs van Verkeervrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Na de liberalisering op 1 januari 2000 was de verwachting dat deritprijzen zouden dalen. Het tegenovergestelde is gebeurd. Tussen en 2002 zijn de taxitarieven met liefst 25 procent gestegen.Volgens de monitor komt dat door "sterk gestegen kosten" voor deondernemers. Bovendien blijken veel klanten "weinigprijsgevoelig" te zijn, waardoor prijsconcurrentie niet uit deverf komt.