RIJSWIJK - De constante instroom van laagopgeleide nieuwkomers die naar Nederland komen in het kader van de gezinshereniging trekt een zware wissel op de inburgering. Dat vindt minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Werken en Integratie.

''Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven'', zegt hij in de zondagseditie van De Telegraaf.

Het kabinet bekijkt of het nodig is de Wet Inburgering Buitenland, die inkomens- en opleidingseisen stelt bij gezinshereniging, te verscherpen.

Van der Laan: ''Mijn insteek is: verliezen we de investering van inburgering niet als er zoveel laagopgeleide nieuwkomers bijkomen?''