APELDOORN - De gemeente Apeldoorn heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid verzocht een feitenonderzoek in te stellen naar de voorbereidingen op en de afloop van Koninginnedag.

Dat heeft de gemeente vrijdag laten weten.

Met het onderzoek moet de gemeenteraad ingelicht worden over het handelen van het college van burgemeester en wethouders.

''De burgemeester gaat over de openbare orde in Apeldoorn en dus over het verloop van de bestrijding van het incident. Vandaar dat hij opdracht doet tot dit onderzoek'', meldde een woordvoerder van de gemeente.

Na de zomer moet het onderzoek zijn afgerond.

Derde onderzoek

Het onderzoek is het derde dat wordt gedaan naar de aanslag op Koninginnedag, waarbij acht personen omkwamen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) doet onderzoek naar de beveiliging van het Koningshuis en het Openbaar Ministerie bekijkt de strafrechtelijke kant van het verhaal.

Toezicht

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid houdt toezicht op de manier waarop organisaties en besturen invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor politie, brandweer en rampenbestrijding.

Het valt onder de minsters van Binnenlandse Zaken en van Justitie.