LONDEN - De Britse regering werkt aan plannen om het broeikasgas kooldioxide (CO2) op te slaan in de bodem van de Noordzee. Londen denkt met deze opzet te kunnen voldoen aan internationale eisen om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Broeikasgassen worden verantwoordelijk gehouden voor klimaatsveranderingen.

Volgens The Guardian van vrijdag gaan de plannen uit van de ondergrondse opslag van miljoenen tonnen CO2, onder meer in lege gasvelden. De gassen kunnen onder meer bij elektriciteitscentralen worden opgevangen en vervolgens met pijpleidingen naar de Noordzee worden getransporteerd.

De ondergrondse opslag van C02, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, wordt ook in ons land bestudeerd, zowel door de overheid als door het bedrijfsleven.