DEN HAAG - Bij de aangekondigde herkeuring van WAO'ers onder de 45 jaar zullen eerst de jongeren aan de beurt komen, die het meeste kans maken op een baan. De rest komt pas later aan de beurt. Dat staat volgens bronnen op het Binnenhof in het voorstel voor herziening van de WAO, dat minister De Geus van Sociale Zaken vrijdag aan het kabinet voorlegt.

In dit stuk staan de maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd om het beroep op de WAO fors terug te dringen. Ze zijn gebaseerd op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Kern ervan is dat alleen werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn nog recht krijgen op een WAO-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten met een aanvulling op hun loon aan het werk blijven. Mensen onder de 45 jaar die nu al in de WAO zitten zullen aan de hand van de nieuwe criteria een herkeuring ondergaan.

Verhoging uitkering

Als de instroom in de WAO met 40 procent is gedaald, gaat de WAO-uitkering omhoog van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Ook worden dan de boetes geschrapt die bedrijven moeten betalen als een werknemer in de WAO verdwijnt.

Het nieuwe WAO-stelsel moet in 2006 ingaan. Met de herkeuringen wordt per 1 juli volgend jaar al een begin gemaakt. Ingewijden houden er overigens rekening mee dat het kabinet het WAO-plan vrijdag niet zal bespreken omdat de voorbereidingstijd te kort is geweest. Het wordt dan doorgeschoven naar volgende week.