ROTTERDAM - Het college van Burgemeester en Wethouders in Rotterdam denkt er over om kansarmen meer te spreiden over de wijken. Dat blijkt uit uitlatingen van burgemeester Opstelten en verantwoordelijk wethouder Van der Tak donderdag.

Opstelten zei in het NOS Journaal: "Het kan zo zijn dat je in een bepaalde wijk zegt: de problematiek is zo zwaar dat we toch in de woningtoewijzing een paar maatregelen moeten nemen." Onder de groep kansarmen vallen ook veel allochtonen.

De burgemeester en de wethouder lopen vooruit op de beantwoording van vragen van Leefbaar Rotterdam (LR). De grootste fractie in de Rotterdamse raad bepleit een 'allochtonenstop' in de stad. De vele nieuwkomers doen volgens haar een onevenredig beroep op de voorzieningen.

Leefbaar

In augustus legde gemeenteraadslid Reijkersz van LR het college van burgemeester en wethouders het idee van een grens aan het aantal allochtone nieuwkomers voor. De beantwoording van de door Leefbaar Rotterdam gestelde vragen laat nog op zich wachten. Onlangs bleek uit een onderzoek van bureau Intomart dat 62 procent van de Rotterdammers een 'allochtonenstop' steunt.

Leefbaar Rotterdam deed het voorstel naar aanleiding van uitspraken van PvdA-lid D. Schrijer van de deelgemeente Charlois. Ook hij luidde recent de noodklok en vindt dat er iets aan kansarme buurten moet worden gedaan.

Duidelijk is dat de discussie in oktober oplaait, wanneer de begroting wordt behandeld. Voor te nemen maatregelen moet dan financiële dekking worden gezocht.

Betere kans

De SP wil de discussie over spreiding in de Tweede Kamer aanzwengelen. Dat meldde de partij donderdag in een reactie op het nieuws uit Rotterdam. "Door slim te bouwen en een uitgekiend woningtoewijzingssysteem te hanteren kan aan veel mensen een veel betere, eerlijkere kans worden geboden op een goede toekomst hier," aldus Kamerlid Agnes Kant. "Mensen die alleen maar hameren op het vermeende recht van vrije vestiging, gaan voorbij aan de grote problemen die er in sommige delen van Nederland bestaan."