MIJDRECHT - Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek (AGV) wil binnen twee weken twee stalen damwanden hebben geplaatst op de plek van de dijkdoorbraak in Wilnis. Op die manier hoopt het Hoogheemraadschap verdere schade door verzakkingen bij omwonenden te voorkomen. De twee damwanden zijn onderdeel van de definitieve oplossing voor de zwakke dijken in Wilnis.

Het Hoogheemraadschap gaat vrijdag beginnen met de werkzaamheden die naar schatting twee miljoen euro gaan kosten. "Dat is relatief duur, maar ook snel en duurzaam", aldus J. de Bondt van het Hoogheemraadschap donderdag tijdens een persconferentie.

Instabiel

Op de plek van de doorbraak wordt een stalen damwand geplaatst van 300 meter. Die lengte is nodig omdat de gehele dijk instabiel is. Aan de overkant van de ringvaart in Wilnis komt een 100 meter lange damwand, die daar verdere verzakkkingen moet voorkomen.

Om de werkzaamheden binnen twee weken af te ronden, wordt er 24 uur per dag doorgewerkt. De uiteindelijke werkzaamheden gaan veel langer duren. Na het plaatsen van de damwanden moeten de oude dijken worden verwijderd en nieuwe dijken worden aangebracht. De gemeente Ronde Venen is tervreden en heeft vertrouwen in de door het Hoogheemraadschap gekozen oplossing.