DEN HAAG - Het CDA vindt dat de nationale campagne 'Nederland leeft met water', met als boegbeeld weerman Peter Timofeeff, totaal niet uit de verf komt.

"Het is wel leuk, Timofeeff in een badkuip, maar het zegt mensen helemaal niets", denkt CDA-Tweede-Kamerlid Van Lith. Hij ziet meer in lokale campagnes. Die moeten begrip kweken voor het waterbeleid, dat de komende jaren veel geld gaat kosten.

Timofeeff probeert in televisie- en radiospotjes het publiek te overtuigen dat er meer ruimte moet komen voor water om waterrampen in de toekomst te voorkomen. Zo zien televisiekijkers de weerman in zijn nette pak in bad zitten, terwijl het bad en de vloer vervolgens overstromen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Schultz van Haegen (Waterstaat) hield de Tweede Kamer donderdag in een debat voor dat de publiekscampagne een kwestie van lange adem is. "Je moet eerst een algemeen urgentiegevoel kweken", legde de VVD-bewindsvrouw uit. Pas daarna kunnen volgens haar concrete projecten bij de campagne betrokken worden.

Volgens het CDA is het echter beter direct meer aan te sluiten bij lokale initiatieven. Bovendien vindt Van Lith dat met name de waterschappen zelf een "cultuuromslag" moeten maken en veel meer aan burgers moeten uitleggen waar ze mee bezig zijn. "Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de websites van de waterschappen onder de maat zijn."