BRUSSEL - Vertegenwoordigers van de politieke oppositie en maatschappelijke groeperingen in Congo zijn het in Brussel eens geworden over de politieke toekomst van het Afrikaanse land. Met hun handtekening bezegelden zij donderdag de overeenkomst die de weg moet vrijmaken voor verkiezingen en het staken van de bloedige burgeroorlog in het land.

De Belgische premier Verhofstadt en minister Michel van Buitenlandse Zaken luisterden de plechtigheid in het Egmontpaleis op. België, tot 1960 kolonisator van Congo, nam het initiatief tot het overleg.

Michel gaat zondag op reis om andere belanghebbende partijen voor het akkoord te winnen. Hij bezoekt eerst oud-president Masire van Botswana en Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Over twee weken gaat hij naar Congo zelf om president Kabila en de belangrijkste rebellenleiders te overtuigen.

Het driedaagse overleg was immers bedoeld ter voorbereiding van breder vredesoverleg dat waarschijnlijk in maart in het Zuid-Afrikaanse Sun City plaatsvindt.

Masire moet die 'inter-Congolese dialoog' in goede banen leiden. Zaak is het in Brussel bereikte akkoord in te bedden in overeenkomsten die daar moeten worden gesloten, benadrukte Verhofstadt.

De 85 Congolezen, vertegenwoordigers van de (ongewapende) oppositie, bedrijfsleven, kerk, traditionele chefs en mensenrechtengroepen, willen dat er verkiezingen komen na een overgangsperiode van uiterlijk 30 maanden. Als eerste moeten lokale verkiezingen plaatsvinden. Rechtstreekse presidentsverkiezingen vormen het sluitstuk.

Het straatarme Congo heeft al jaren geen vrede gekend. De strijd was zo hevig, ook door bemoeienissen van militairen uit buurlanden als Angola, dat er gesproken wordt van 'Afrika's Eerste Wereldoorlog'.