LAUDERHILL – Een pijnlijke fout in de aanloop naar de jaarlijkse herdenking vande Amerikaanse dominee en mensenrechtenactivist Martin Luther King. Tijdensde herdenking wordt dit jaar de Amerikaanse acteur James Earl Jones geëerd,die zich in navolging van King heeft ingezet voor de gelijke behandeling vanminderheden in de Verenigde Staten. Door een domme naamsverwisseling gaatalle aandacht nu uit naar James Earl Ray, de moordenaar van Martin LutherKing.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer