WILLEMSTAD - Tot grote verrassing van de Nederlandse fractievoorzitters die de afgelopen tien dagen een werkbezoek brachten aan de Nederlandse Antillen en Aruba kwam de Antilliaanse premier Mirna Godett dinsdagavond persoonlijk afscheid nemen. Op vliegveld Hato in Willemstad zoende ze alle leden van de delegatie en wenste ze hen een goede reis.

Mirna Godett drukte de Nederlandse politici op het hart dat alle problemen in gezamenlijkheid moeten worden opgelost. Het bezoekje van Mirna Godett is opmerkelijk, omdat ze een week geleden slechts achttien minuten voor de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer over had nadat ze aanvankelijk had laten weten geen behoefte te hebben aan een gesprek.

Diepe crisis

De ontmoeting op het vliegveld duurde langer dan het onderhoud dat de parlementariërs vorige week met Godett hadden. De fractievoorzitters zijn tijdens hun bezoek tot de conclusie gekomen dat de Nederlandse Antillen in een diepe crisis verkeren.

Het is er een financiële puinhoop, de drugsmafia krijgt enkele eilanden steeds meer in zijn greep, aan de rechtshandhaving wordt gemorreld, er heerst armoede en de ruzie tussen de kleinere eilanden en het dominante Curaçao escaleert, aldus de parlementariërs.

Geen enkel vertrouwen

Ze hebben er geen enkel vertrouwen in dat de regering-Godett het tij kan keren en riepen het kabinet, in het bijzonder minister De Graaf van Koninkrijksrelaties, op het heft in handen te nemen. De minister beloofde alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het land bankroet gaat.

Volgens de fractieleiders hoeven de Antillen in elk geval niet te rekenen op meer geld. Een status aparte voor Sint Maarten en Curaçao is volgens hen evenmin een oplossing van de problemen.

Geldkraan

De Antillen krijgen jaarlijks circa 140 miljoen euro van Nederland en dat is volgens de fractievoorzitters vooralsnog genoeg. Ze pleiten er eerder voor de geldkraan dicht te draaien, als de regering-Godett op de ramkoers blijft.