ENSCHEDE - De politie Twente gaat hardnekkige straatcrossers en toeschouwers van deze races thuis bezoeken. Volgens een woordvoerder staan nog ongeveer dertig personen op de lijst om bezocht te worden door een wijkagent.

De politie wil de straatcrossers en toeschouwers wijzen op de gevaren van de races en ze aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Straatraces bestaan in Twente al jaren. De races verschuiven zich van gemeente naar gemeente. Tot dusver deelt de politie Twente bekeuringen uit en surveilleert ze continu met name op zondagavonden. In de afgelopen maand heeft de politie ongeveer 1300 bekeuringen uitgedeeld aan straatracers. Ruim zevenhonderd kentekens zijn geregistreerd.

De politie Twente zal toeschouwers en straatracers thuis bezoeken als ze meer dan vijf keer bij een race aanwezig zijn geweest. De plaatselijke wijkagent bezoekt de zondaar. ,,We hopen dat deze jongeren zich anders gaan gedragen wanneer we ze thuis aanspreken, eventueel met hun ouders erbij.''

Reeds veertig straatcrossers zijn geverbaliseerd en thuis aangesproken op hun gedrag. Volgens de zegsman neemt het aantal toeschouwers af. Intussen zal het bekeuren van overtreders en het surveilleren op de 'hotspots' onverminderd doorgaan.