AMSTERDAM - Gemeentes in Nederland moeten een scherpe regie gaan voeren in de aanpak van huiselijk geweld. Ze moeten zorgen dat instanties niet langer langs elkaar heenwerken, regelen dat er voldoende opvang is voor slachtoffers en in kaart brengen welke knelpunten er zijn.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en expertisecentrum TransAct gaan in opdracht van het ministerie van Justitie in 2004 zestig gemeentes hiervoor opleiden en begeleiden. Het project start dit jaar in november met een starterscongres voor burgemeesters en wethouders. De gemeentes krijgen scholing, advies en er wordt een helpdesk voor prangende vragen opgericht.

Volgens E. Smulders, directeur van TransAct werken politie, huisartsen, scholen en hulpverleners van onder meer Bureau Jeugdzorg, Blijf-van-mijn-Lijf-huizen, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het maatschappelijk werk, Raden voor Kinderbescherming en de Riagg nu vaak langs elkaar heen en hebben maar 12 procent van de gemeentes actief beleid voor geweld achter de voordeur. "Slachtoffers worden van het kastje naar de muur gestuurd. Veel huiselijk geweld blijft door slechte samenwerkingsverbanden verborgen."

De gemeentes moeten zorgen dat er goede samenwerkingsverbanden zijn en de coördinatie daarover gaan voeren. In Nederland heeft volgens Smulders een kwart van de Nederlandse bevolking gedurende een langere periode wekelijks of dagelijks te kampen gehad met huiselijk geweld.