DIYARBAKIR - De belangrijkste Koerdische rebellenbeweging inTurkije Kadek, voorheen beter bekend als PPK, heeft maandag eeneenzijdige wapenstilstand opgezegd. Sinds eind 1999, na dearrestatie van Kadek-leider Ocalan eerder dat jaar, was het bestandvan kracht.

De beweging zegt in een verklaring wegens acties van het Turkseleger tegen de Koerden weer de wapens op te nemen. "De Turkseregering beslist nu of er vrede of oorlog komt".

Ocalan, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in eengevangenis op een Turks eilandje, zou achter de opzegging van hetbestand staan. Dat meldde een Koerdische krant maandag.Ankara beschouwt Kadek als een terroristische organisatie enweigert met de vertegenwoordigers ervan te onderhandelen. Demilitaire acties tegen leden van Kadek zijn de laatste tijdopgevoerd.

Lagere straffen

Turkije meldde begin vorige maand dat meer dan honderd Koerdenzich hadden overgegeven in de hoop gebruik te kunnen maken van eeneenmalige amnestieregeling. Meer dan driehonders Kadek-leden die algevangen zaten, zouden ook een beroep hebben gedaan op de regelingwaarbij mensen lagere straffen krijgen in ruil voor informatie overde Koerdische beweging.

Kadek vecht voor een onafhankelijk Koerdistan in het zuidoostenvan Turkije. Sinds 1985 heeft het geweld zeker 32.000 mensen, hetmerendeel Koerden, het leven gekost. Sinds het staakt-het-vuren van is het aantal slachtoffers gedaald.