DEN HAAG - Minister van Justitie Donner laat geenstrafrechtelijk onderzoek instellen tegen ministers die zijngenoemd in de aangifte van prinses Margarita en Edwin de Roy vanZuydewijn. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft datzelfde beslotenover de ambtenaren die werden beschuldigd. Dat is het paar maandagmeegedeeld.

"Het OM meent dat het in de aangifte gaat om klachten overfeiten die niet strafwaardig zijn en om klachten die zo vaag zijndat zij niet tot een succesvolle opsporing kunnen leiden", zo liethet OM maandag weten.

Valsheid in geschrifte

Oud-premier Kok, ex-minister De Vries (Binnenlandse Zaken) enex-minister Korthals (Justitie) werden beschuldigd van valsheid ingeschrifte, schending van het ambtsgeheim, oplichting enambtsdwang. Het paar is ook kwaad omdat de bewindslieden hebbenverzuimd te onderzoeken of leden van het Koninklijk Huis hunprivacy hebben laten schenden.

Ook minister Zalm van Financiën werddoor het paar beschuldigd van allerlei tegenwerking, maar kwamlater in de aangifte niet meer voor.

In de brief weerlegt Donner de aangiftes tegen de bewindsliedenpunt voor punt. Hij komt tot de conclusie dat er "geenaanwijzingen zijn dat opzettelijk onjuiste mededelingen zijngedaan" door de ministers. Zij wisten eenvoudigweg niet dat deBinnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onderzoek had gedaan naarMargarita en haar echtgenoot en dat er geheime gegevens warendoorgespeeld naar het kabinet van de Koningin. De oud-bewindsliedenkan dan ook niets worden verweten, luidt het oordeel.

Verhoren

In de brief doet Donner summier verslag van de verhoren vanMargarita en haar echtgenoot die op de aangifte volgden. Die vondenplaats op 6, 7 en 8 mei. De aangifte werd hier wat aangepast maarverder leverden de gesprekken "geen relevante nieuwe inhoudelijkegezichtspunten op". Wel viel uit de opmerkingen van Margarita enhaar echtgenoot af te leiden "dat het primaire belang vanaangevers gelegen is in hun voornemen een civiele procedure aan tespannen tegen de Staat en/of leden van de koninklijke familie",stelt Donner.

De voormalige raadsman van het echtpaar, P. Nicolaï, gaf inmaart aan dat een claim van enkele tientallen miljoenen tegen destaat werd voorbereid. Een van de huidige raadslieden van Margaritaen De Roy van Zuydewijn, V. Koppe, wil maandag in een reactie nietsover de toen geopperde claim zeggen. Hij wil wel reageren op debeslissingen van Donner en het OM.

"Deze beslissingen komen niet als een verrassing, gelet op debelangen die op het spel staan", zegt Koppe. "In dit soort zakenheeft de minister van Justitie immers het laatste woord."