MAASTRICHT - Bij de gemeente Maastricht zijn tot nu toe nog geen sigalen binnengekomen dat mensen uit de buurtschap Limmel zouden willen verhuizen, als daar de als agressief bekendstaande familie K. woningen krijgen. Een woordvoerder van de gemeente denkt dan ook dat hooguit een klein deel van de 1 miljoen euro die Maastricht voor de operatie heeft gereserveerd, zal worden gebruikt.

Die 1 miljoen euro zijn gereserveerd om eventueel zeven van de elf woningen in de wijk Limmel te kunnen opkopen. De andere vier woningen zijn bestemd voor de vier gezinnen van de familie K. De gemeente houdt het geld uitsluitend achter de hand voor het geval mensen niet langer buur willen blijven van de familie K.

De familie K. moet volgens de woordvoerder weg uit de Maastrichtse Electrobuurt, omdat die wijk gesloopt wordt. De verhuizing is verder geen zaak van de gemeente, maar van woningstichting Sint Servatius. Die heeft kosten gemaakt voor de aankoop van de vier woningen tegenover de Maastrichtse gevangenis Overmaze, waar Servatius de vier gezinnen wil huisvesten.

Overigens heeft de familie K. laten weten niet te willen verkassen naar de vier woningen met uitzicht op de gevangenis. Als de familie bij die weigering blijft, wordt het een zaak voor de rechter, aldus de woordvoerder van de gemeente Maastricht.

De enige kosten waarvoor de gemeente, voor zover het zich nu laat aanzien, komt te staan, bedragen volgens de woordvoerder slechts enkele tienduizenden euro's. Het gaat daarbij om de aankoop van enkele parkeerplaatsen van justitie, het omheinen van tuinen en het plaatsen van enkele nieuwe lantaarnpalen in de buurt. "Het is absoluut niet zo, dat de gemeente 1 miljoen euro uittrekt voor één familie", benadrukt de woordvoerder. "Zelfs als we een of meer woningen moeten opkopen omdat iemand geen buur van K. wil zijn, dan nog levert die woning weer geld op. We kunnen er, gezien de krapte op die woningmarkt, studenten in huisvesten".

/NIEUWSVerhuizing recalcitrante familie kost fortuin

Lees de reacties van de lezers