AMSTERDAM -Diverse groepen uit de dagbladwereld hebben een 'brede coalitie' gevormd om er bij staatssecretaris Van der Ploeg (Media) op aan te dringen kranten financieel te steunen. Dat heeft voorzitter R. Abram van journalistenvereniging NVJ donderdag gezegd.

Naast de NVJ maken de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) en het Genootschap van Hoofdredacteuren deel uit van de coalitie. Een delegatie van de journalisten, uitgevers en hoofdredacteuren heeft op 31 januari een gesprek met Van der Ploeg over de steunverlening. "Ik ben niet onder de indruk van zijn persbeleid tot dusver", aldus Abram.

Omdat de dagbladen kampen met teruglopende lezersaantallen, minder adverteerders, concurrentie van gratis kranten en stijgende papierprijzen is het voor hen steeds moeilijker de begroting rond te krijgen. Veel dagbladtitels zijn in grotere uitgeversconcerns opgegaan, waardoor ook in de Tweede Kamer gevreesd wordt voor de pluriformiteit.

Om de kranten tegemoet te komen, moet de staatssecretaris nu met financiële maatregelen komen, vindt de NVJ. "Het BTW-tarief op kranten moet worden geschrapt, de dure verspreiding van kranten moet worden gesubsidieerd en geld uit het Bedrijfsfonds voor de Pers moet kunnen worden gebruikt om websites van kranten te onderhouden", geeft Abram aan.

Volgens de NVJ-voorzitter zijn ook de NDP en het genootschap het met die eisen eens. De gevraagde overheidssteun zou de onafhankelijkheid van de dagbladen niet ondermijnen. "In andere Europese landen wordt bewezen dat dergelijke steun niet ten koste gaat van de onafhankelijkheid. En het feit dat ook de hoofdredacteuren meedoen, geeft aan dat ook zij daarin geloven."

Van der Ploeg heeft in een debat in de Kamer aangegeven dat hij het Commissariaat voor de Media heeft gevraagd de mediaconcentraties in Nederland te onderzoeken. Op basis daarvan zou hij zijn mediabeleid willen afstemmen. Aanvankelijk zou het rapport in januari uitkomen, maar onlangs gaf het commissariaat aan dat dat februari/maart wordt.