BAGDAD - De Iraakse Regeringsraad heeft maandag alle 25 ministers voor het eerste naoorlogse Iraakse kabinet benoemd. Dat maakte een lid van het voorlopige overgangsbestuur maandag bekend. Het team telt één vrouw, enkele departementen zijn verdwenen en er zijn veel nieuwe ministeries opgericht.

De etnische samenstelling van de ministersploeg is dezelfde als die van de Regeringsraad, die in juli is aangewezen door de Amerikaanse gouverneur Paul Bremer. Dertien bewindslieden hebben een sjiitische achtergrond, vijf zijn van Arabisch-soennitische komaf, vijf ministers komen uit de Koerdische gemeenschap, een uit de christelijke en een uit de Turkmeense.

Voorzitterschap

Een premier wordt vooralsnog niet benoemd. De voorzitter van de Regeringsraad bekleedt de functie van regeringsleider. Negen leden van de Regeringsraad vervullen bij toerbeurt het voorzitterschap, te beginnen met de sjiiet Ahmed Chalabi, leider van het Iraaks Nationaal Congres dat de VS hielp om Saddam Hussein te verdrijven. De regering blijft aan tot de verkiezingen die zijn voorzien in .

Supervisie

Elk ministerie blijft onder supervisie van een adviseur (veelal Amerikanen), aangewezen door de coalitie. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestuur blijft in handen van Paul Bremer, tot een gekozen regering is geïnstalleerd. Enige vrouw is de Koerdische Nesrine Mustafa al-Barwari op Openbare Werken.

Olie

De belangrijke post Olie gaat naar de vrij onbekende sjiiet Ibrahim Bahr al-Uloum. Hij is ingenieur, werkte enige tijd in de Koeweitse olieindustrie maar woonde tot april vooral in Londen, aldus voormalige Iraakse oliefunctionarissen. Op Buitenlandse Zaken is de Koerd Hoshyar Zebari benoemd, nu woordvoerder van de Koerdische Democratische Partij (KDP, van Massoud Barzani). Financiën gaat naar de soenniet Kamal al-Kailani. Op Binnenlandse Zaken is de sjiiet Nuri Badran benoemd.

Regering

De nieuwe regering telt geen ministerie van Defensie meer, geen religieus getinte departementen en ook geen departement voor Militaire Ontwikkeling. Dat laatste beschouwden de Verenigde Staten als 'architect' van programma's voor massavernietigingswapens. Het ministerie van Informatie wordt vervangen door een raad.

Nieuwe departementen

Wel zijn er nieuwe departementen gesticht, zoals dat van Mensenrechten (met aan het hoofd Abdel Bassat Turki), Milieu (Abderrahman Sadik Karim), Emigratie (Mohammad Jassem Khodayyir), Technologie (Rachad Mandan Omar) en Jeugd en Sport (Ali Faeek al-Kabbane). Overigens zijn veel ministeriële gebouwen tijdens de Amerikaanse aanval verwoest. Alleen dat van Olie staat nog overeind.