VOORBURG - Veruit de vruchtbaarste vrouwen in Nederland zijn te vinden in Urk. Ze baren gemiddeld 3,2 kinderen. Het minst vruchtbaar zijn de vrouwen in Vaals. In deze Limburgse gemeente krijgen vrouwen gemiddeld 1,1 kind.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag in zijn wekelijkse webmagazine. In 2002 lag het gemiddelde vruchtbaarheidscijfer in Nederland op 1,73 kinderen per vrouw. In was dit nog 1,6.

Het hoge aantal geboortes per vrouw in Urk heeft volgens het CBS te maken met de geloofsovertuiging in het vissersdorp. De gemeente maakt deel uit van de zogenoemde 'bible belt'. Ook andere gemeenten die tot dit gebied worden gerekend, staan hoog op de vruchtbaarheidslijst. Zo worden in Staphorst gemiddeld 2,8 kinderen per vrouw geboren.

Limburg

Volgens het CBS baren vooral Limburgse vrouwen weinig kinderen. De zuidelijke provincie kent ook het laagste geboortecijfer (1,6), terwijl vrouwen in Flevoland met 2 kinderen het meest vruchtbaar zijn.

De rooms-katholieke achtergrond van veel Limburgers lijkt volgens het statistisch bureau de oorzaak van het lage geboortecijfer. "In het begin van de twintigste eeuw werden katholieke regio's gekenmerkt door relatief hoge kindertallen. Tegenwoordig geldt juist het omgekeerde."

Het is volgens het CBS opvallend dat eenzelfde patroon ook elders in Europa zichtbaar is. Vooral landen met een overwegend katholieke bevolking, zoals Italië, Spanje en Portugal, kennen tegenwoordig zeer lage vruchtbaarheidscijfers.