VOORBURG - Ruim eenderde van de Nederlandse bevolking heeft verleden jaar geneesmiddelen op voorschrift van een arts gebruikt. Een even groot aantal slikte geneesmiddelen die niet waren voorgeschreven. Het gaat daarbij vooral om pijn- en koortswerende middelen als aspirine.

Ouderen gebruiken vooral medicijnen op voorschrift. Niet voorgeschreven middelen vinden de grootste aftrek onder jongeren, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Van de 18 tot 24-jarigen neemt bijna de helft dit soort middelen. Daarna neemt de consumptie met het stijgen van de leeftijd iets af.

Medicijnen

Van 1984 tot 2002 steeg het aantal mensen dat medicijnen neemt op voorschrift van een arts van ongeveer 29 naar 35 procent. In diezelfde periode nam het percentage dat op eigen initiatief middelen slikt toe van nog geen 20 naar eveneens 35. Van hen neemt driekwart pijn- en koortswerende middelen. Eén op de acht grijpt naar versterkende middelen als vitaminen en mineralen en één op de tien neemt iets tegen hoesten of verkoudheid.

Van de mensen die medicijnen op recept gebruikten, nam in 2002 eenderde middelen tegen hart- en vaatziekten. Eén op de tien slikte kalmerings- en slaapmiddelen.

De anticonceptiepil is buiten beschouwing gelaten.