LISSABON - Het handvest van de Verenigde Naties moet worden gewijzigd en het VN-hoofdkwartier moet weg uit New York naar een neutrale plaats.

Dit heeft de Internationale Vereniging van Juristen zaterdag op het congres van dit jaar in Lissabon voorgesteld als antwoord op de crises rond de Amerikaans-Britse aanval op Irak.

Indien de VN dit nalaten dan vrezen de juristen een totale marginalisatie van de volkerenorganisatie bij de strijd om vrede en veiligheid in de 21e eeuw.

Het hoofdkwartier van de juristenvereniging staat in Parijs en de vereniging heeft circa twee miljoen leden uit 110 landen. Ze wil de voorstellen aan VN-chef Kofi Annan presenteren.

De VN werden in maart overschaduwd door VS en Groot-Brittannië die Irak aanvielen ondanks het feit dat daarvoor geen steun van de Veiligheidsraad was verkregen. In die raad moet volgens de juristenvereniging het vetorecht van de vijf permanente leden (de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China) opgeheven. De plaats waar het VN-hoofdkwartier zou moeten komen, dient te worden bepaald door alle leden, door de Algemene Vergadering van de VN.