DEN HAAG - Reageerbuisbevruchting wordt een luxegoed als de kabinetsplannen om hierop te bezuinigen, doorgaan. De vereniging van klinisch embryologen vindt dat de drempel veel te hoog komt te liggen als de eerste IVF-behandeling niet meer wordt vergoed, zoals de ministerraad vrijdag besloot.

”Men realiseert zich onvoldoende hoe duur zo'n behandeling is”, aldus bestuurslid M. Curfs van de vereniging. Alleen het kostendeel bedraagt al 1200 euro. Daar komt dan nog het honorarium en de medicatie bovenop. Dat laatste kan oplopen tot 1000 tot 2000 euro. Het is volgens Curfs nog onduidelijk hoe de vergoeding daarvoor eruit komt te zien.

Jaarlijks vinden er 14.000 IVF-behandelingen plaats. Zes- tot zevenduizend zijn eerste bevruchtingen. Nu worden de eerste drie behandelingen vergoed. Het kabinet wil de eerste behandeling voor eigen kosten laten komen.