WILNIS - De door de gemeente De Ronde Venen gevreesde toestroom van ramptoeristen die de dijkdoorbraak in Wilnis willen bekijken, is vooralsnog uitgebeleven. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het zaterdagochtend rustig gebleven in het getroffen gebied.

De gemeente is tevreden over de maatregelen die de politie heeft genomen om ramptoeristen te weren. Zo zijn straten afgezet en mogen mensen alleen door als ze in het getroffen gebied wonen. "Het valt dus erg mee", aldus de woordvoerder.

Ook bij het steunpunt dat maatschappelijke organisaties vrijdag voor de wijkbewoners hebben ingericht, is het rustig. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een enorme toeloop, maar wordt het punt wel regelmatig bezocht. "Soms voor een praatje of voor het afhalen van een schadeformulier."