WILNIS - De inlaat van water in het westelijk deel van de Ringvaart in Wilnis is vrijdagmiddag stopgezet. Dat was volgens Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht nodig omdat de dijken een hoger waterpeil nog niet aankunnen. Gevolg is dat de 38 woonboten in het circa een kilometer lange tracé nog in de modder liggen, zeker nog tot maandag. Dat meldde de gemeente De Ronde Venen vrijdag.

Om het waterpeil bij de woonarken eerder te kunnen verhogen, heeft het hoogheemraadschap besloten door middel van een dam een extra compartiment in de Ringvaart te maken. In het oostelijk deel van de vaart lukte het donderdag wel om de woonboten in een keer drijvend te krijgen, al is het waterpeil daar met het oog op de sterkte van de dijken nog 60 centimeter onder het normale niveau.

Om te voorkomen dat er rond een aantal woningen verzakkingen optreden, is er nog een andere tijdelijke dam in de Ringvaart aangelegd. De dam ligt dichtbij de eerder aangelegde tijdelijke waterkering bij het westelijk punt van de dijkdoorbraak. Het hoogheemraadschap verwacht dat de steunberm, die ter versterking achter de bestaande veendijk wordt aangelegd, dinsdag klaar is. Daartoe wordt dag en nacht doorgewerkt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de constructie van een tiental woningen, die tot nu toe niet veilig waren bevonden, onaangetast blijkt te zijn. Maar omdat de omliggende grond nog kan verzakken, zijn de huizen nog niet vrijgegeven.

Het door Wilnis verspreide slib levert volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) geen gevaar op voor de volksgezondheid. Wel is bewoners aangeraden om geen groente uit ondergelopen moestuinen te eten en zandbakken te voorzien van nieuw speelzand.