DEN HAAG - De dijken in Nederland houden zich tot nog toe goed onder de regen die de afgelopen dagen is gevallen. Dat meldde een woordvoerder van de Unie van Waterschappen vrijdag. In het hele land worden deze dagen extra inspecties uitgevoerd op met name de veendijken, naar aanleiding van de dijkdoorbraak in Wilnis. Soortgelijke problemen als in Wilnis dreigen vooralsnog nergens.

Eerder deze week waarschuwde de Unie er nog voor dat meer dijkdoorbraken niet konden worden uitgesloten. De koepelorganisatie wees erop dat bij zware regen na een lange droge periode de kans bestaat dat ingedroogde dijken wegschuiven.

Het zogenoemde zandkasteel-effect treedt op als een dijk door aanhoudende droogte zo poreus wordt dat die nauwelijks meer water opneemt bij plensbuien. In de ingedroogde dijk treden bij aanhoudend nat weer mogelijk drukverschillen op. Een dijktalud kan daardoor gaan afschuiven.

De afgelopen dagen hebben de waterschappen niet te klagen gehad over het weer. "De regen valt niet in enorme buien, maar gestaag. Dat hebben we ook het liefst", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Op deze manier herstelt de situatie langzaam maar zeker."