AMSTERDAM - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is niet te spreken over het verschil in behandeling van 'fouten' die gemaakt zijn tijdens het eindexamen.

De organisatie liet woensdag, na afloop van de laatste dag van de examens, weten ruim 1600 klachten binnen te hebben gekregen over foutieve voorbereiding op het examen.

''Deze leerlingen hadden bijvoorbeeld van hun docent verkeerde stof opgekregen. Zij kwamen bij het zien van hun examen voor een onaangename verrassing te staan die niet meer te herstellen was'', aldus Mara Soekarjo van de scholierenorganisatie.

''In tegenstelling tot dingen die misgaan tijdens het examen, kunnen voor fouten voorafgaand aan het examen geen extra herkansingen toegekend worden.

Het LAKS vindt dat examenkandidaten beschermd moeten worden tegen deze fouten van docenten en zal zich hier dan ook hard voor maken komend jaar.''

In totaal kreeg het LAKS na de tien examendagen en 68 examens ruim 87.500 klachten binnen.

Talen

Volgens Soekarjo is het lastig om te zeggen waar het meest over werd geklaagd. Over bepaalde vakken kwamen een stuk meer klachten binnen dan vorig jaar, over andere vakken juist minder. Volgens haar werden dit jaar de talen als stukken moeilijker ervaren dan eerdere jaren.

''Over gamma-examens als geschiedenis en aardrijkskunde kwamen er juist minder klachten binnen. Het aantal klachten over het geschiedenisexamen voor het vwo halveerde en voor het havo werd er drie keer zo weinig geklaagd.''

Het LAKS vindt het overigens kwalijk dat vmbo'ers die de basisberoepsgerichte leerweg volgen langer moeten wachten op hun examenresultaat dan anderen.

Digitaal

Scholieren die deze richting (de laagste) binnen het vmbo volgen, worden voorbereid op praktische beroepen. Zij doen veelal digitaal examen. Deze examens worden tussen april en juni afgenomen. De correctievoorschriften worden pas eind juni gepubliceerd, aldus het LAKS.

''Hierdoor weten deze leerlingen slechter waar ze aan toe zijn en kunnen de vrijwilligers van het LAKS de examens niet controleren op onjuistheden en onvolledigheden.''