DEN HAAG - Nederland krijgt geen aparte rechters of rechtbanken die gespecialiseerd zijn in zaken van huiselijk geweld.

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hadden daarop aangedrongen, maar minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gaat er niet in mee.

De beoogde voordelen in het pleidooi van de vier grootste gemeenten (G4) zijn volgens hem al verwerkt in een wet op grond waarvan burgemeesters een tijdelijk huisverbod kunnen opleggen aan mensen die zich schuldig dreigen te maken aan huiselijk geweld.

Conceptwetsvoorstel

De G4 hadden een conceptwetsvoorstel gemaakt om deze vorm van geweld beter te kunnen bestrijden.

Volgens de minister is een aparte wet echter niet nodig, omdat gemeenten al voldoende mogelijkheden hebben om huiselijk geweld aan te pakken. Hirsch Ballin heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven.

Kinderen

De grote steden wilden onder meer dat plegers van huiselijk geweld een hogere straf krijgen als kinderen daarvan getuige zijn geweest.

De rechter kan de straf in zo'n geval al verhogen, aldus Hirsch Ballin. Ook is het volgens hem niet nodig in de wet te vast te leggen welke taken de gemeente heeft bij het bestrijden van huiselijk geweld. Dat is al duidelijk, meent de minister.

Meldcode

Enkele onderdelen van het voorstel van de G4 zijn opgenomen in plannen van het kabinet, zoals een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldpunten voor huiselijk geweld mogen meldingen gaan onderzoeken. In 2007 registreerde de politie bijna 65.000 incidenten van huiselijk geweld, 3 procent meer dan in het jaar ervoor.