DEN HAAG - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voert een klokkenluidersregeling in. Mogelijk komt er ook een onafhankelijke klachtencommissie.

Verkeersminister Camiel Eurlings zegde dit woensdag toe in de Tweede Kamer als maatregelen om de verhoudingen binnen de organisatie te verbeteren en schoon schip te maken.

Hij weigerde echter de raad van toezicht bij het CBR te vervangen en nieuw onderzoek te gelasten. De oppositiepartijen SP en VVD drongen daar op aan. Volgens Eurlings leidt dat alleen maar tot vertraging.

De ondernemingsraad van het CBR trok eind februari aan de bel over misstanden. Uit onderzoek door Ernst & Young dat volgde en waarvan de resultaten vrijdag bekend werden, bleek dat ruim vijfhonderd automobilisten die vorig jaar van de weg hadden moeten worden gehaald, nog gewoon rondrijden omdat zaken bleven liggen.

Eurlings kondigde verscherpt toezicht aan.

Motie van wantrouwen

Volgens SP-Kamerlid Emile Roemer wordt het CBR daarmee onder curatele gezet en is dat eigenlijk een motie van wantrouwen tegen de raad van toezicht. Eurlings zou die daarom moeten vervangen.

VVD-collega Charlie Aptroot zat ook op die lijn. Hij eiste in eerste instantie daanaast nieuw, onafhankelijk onderzoek omdat Ernst & Young nog steeds betrokken is bij boekenonderzoek bij de organisatie CBR.

De liberaal legde zich er later bij neer dat dat niet gebeurt omdat de coalitiefracties CDA en PvdA Eurlings' aanpak steunen. De minister benadrukte dat de raad van toezicht elk kwartaal aan hem moet rapporteren.

Rijgeschiktheidsverklaring

Eurlings deed de Kamer nog meer toezeggingen als uitvloeisel van het onderzoek. Wegbestuurders zullen vier maanden voor het verstrijken van de geldigheid van hun rijbewijs een brief krijgen voor een tijdige afhandeling van een rijgeschiktheidsverklaring.

Daarmee ging het ook mis. Achterstanden werden weggewerkt door procedures stop te zetten. Daarom is het terecht dat de directeur vorderingen is opgestapt, betoogde Eurlings. Hij beloofde dat hij de Kamer in september inlicht over de stand van zaken.

Ook zal de minister nagaan of in het geval van de twaalf automobilisten wier rijbewijs had moeten worden ingenomen, dat alsnog gebeurt.

Reserveringssysteem

Verder beloofde hij, na dreigen door Roemer met een motie, uiterlijk dinsdag duidelijkheid te verschaffen over onderzoek naar het nieuwe reserveringssysteem bij het CBR voor het praktijkexamens en herexamens daarvoor.

Roemer klaagde erover dat het systeem nog niet werkt en wachttijden oplopen.