DEN HAAG - Het voorstel van de SP om zeer zwakke basisscholen onder curtale te stellen stevent af op een Kamermeerderheid.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) ziet nog wel haken en ogen, maar is bereid te kijken naar de mogelijkheid om een bewindvoerder van de overheid in te schakelen op scholen die ver onder de maat presteren.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. De SP opperde het voorstel naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad.

Coalitiegenoot PvdA en oppositiepartij D66 omarmden het plan. Regeringspartij CDA hield nog een slag om de arm.

Gesloten

De VVD vindt dat alle zeer zwakke scholen gewoon gesloten moeten worden. Kinderen hebben wettelijk recht op goed onderwijs en de overheid faalt als zwakke scholen verder afzakken naar zeer zwak, stelde VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming.

Volgens Dijksma is het sluiten van scholen nu wettelijk niet mogelijk en is het de vraag of kinderen geholpen zijn als hun school gesloten wordt. De meeste scholen slagen er in om binnen twee jaar uit het diepe dal te kruipen, stelde zij.

Wetsvoorstel

Een wetsvoorstel maakt sluiting van scholen wel mogelijk, zoals dat ook kan bij ziekenhuizen. De Kamer kijkt of het mogelijk is dat dit wetsvoorstel nog voor de zomer behandeld kan worden.

Nederland telt momenteel 108 basisscholen en 23 scholen voor voortgezet onderwijs die volgens de onderwijsinspectie zeer zwak zijn.

Dijksma's collega Marja van Bijsterveldt (verantwoordelijk voor voortgezet en beroepsonderwijs) heeft goede hoop dat zij er in slaagt om het aantal zeer zwakke middelbare scholen terug te brengen naar zestien in 2012.