WOERDEN - De gemeente Woerden gaat het Romeinse schip dat archeologen eind juni in het centrum van deze plaats hebben ontdekt, opgraven, conserveren en tentoonstellen. Voor de berging, die begin september begint en tot eind oktober gaat duren, is een bedrag van 400.000 euro vrijgemaakt. Dit heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Waar Woerden het schip of een deel daarvan uiteindelijk wil tentoonstellen, is nog niet bekend. Dat hangt af van de uiteindelijke lengte van het schip en van de staat waarin het schip zich bevindt. Om daar achter te komen wordt eerst een proefsleuf gegraven. Daarna volgen de opgravingwerkzaamheden die door het publiek vanaf een tribune zijn te volgen.

Het houten schip ligt aan de kade, half onder al eerder opgegraven middeleeuwse vestingwerken onder de Nieuwe Markt. De schuin liggende boot is ruim viereneenhalve meter breed en zal een meter of dertig lang zijn, zo vermoeden de deskundigen. Slechts vier meter werd eind juni blootgelegd. Het grootste gedeelte van het schip bleek bij eerste onderzoeken goed geconserveerd. Een klein deel heeft boven het grondwater gelegen en is weggerot.