RIJSWIJK - Na tien dagen zwoegen is het woensdagavond voorbij voor ruim 200.000 Nederlandse middelbare scholieren: het eindexamen 2009.

De havoleerlingen buigen zich nog over het verplichte examen Engels, veel vwo-scholieren zweten nog op de examens Frans en maatschappijleer.

De klachtenteller van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staat na negen dagen op ruim 80.000 klachten.

Een zegsvrouw vermoedt dat de 83.000 klachten van 2008 worden overtroffen, maar of het recordaantal van 92.000 van 2007 wordt gepasseerd, is nog niet duidelijk.

Nederlands

Een groot struikelblok was dit jaar het vwo-examen Nederlands, waarover meer dan tienduizend klachten binnenkwamen. Vorige jaar waren dit er slechts tweeduizend. De vragen zouden te moeilijk en te open zijn geweest. Het is nog niet duidelijk of de normering ook wordt aangepast.

Een ander opvallend onderwerp dat vaak is aangestipt, is het behouden van een extra mogelijkheid op herkansing wanneer er iets fout gaat bij het examen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een leraar voor het examen Bos-atlassen heeft uitgedeeld terwijl dat niet mocht. Maar ook omdat docenten de scholieren bijvoorbeeld hebben voorbereid op de verkeerde examenstof.

Riekende docenten

LAKS-coördinator Mara Soekarjo maakte voor de laatste examendag een selectie van een groot aantal bizarre, ludieke en onwaarschijnlijke klachten.

- In Breda hadden leerlingen die hun examen maakten in een gehuurde gymzaal eerst last van een aerobicsles en de volgende dag van lawaai van de ernaast gelegen schaatsbaan.

- Een leerlinge uit Nijmegen vond haar surveillant zo knap dat ze steeds afgeleid werd tijdens het maken van haar examen.

- Een jongen uit Bilthoven kon een vragen bij tekst over homoseksualiteit uit zijn examen Engels niet beantwoorden, omdat hij streng christelijk is en de tekst zeer afstotelijk vond.

- Het havo-examen economie was dit jaar zo moeilijk dat het LAKS twee klachten binnenkreeg over rekenmachines die vastliepen bij het maken van berekeningen.

- Leerlingen in Leiden hadden erge last van de duiven die tijdens hun examen door de gymzaal vlogen: de docenten hadden de ramen opengezet vanwege het warme weer.

- Het LAKS ontving diverse klachten over onwelriekende docenten. Sommige leraren stonken zo dat examenkandidaten werden afgeleid door hun lichaamsgeur.

- Leerlingen van een school uit Drachten hadden last van de schoolbel die iedereen 50 minuten bleef afgaan: zelfs na een telefoontje van het LAKS wilde de school de bel nog steeds niet uitzetten, omdat het om een nieuw belsysteem ging.