DEN HAAG - Defensie had vorig jaar in totaal 784 schadeclaims van militairen in behandeling. Het gaat om claims wegens lichamelijk of psychisch letsel.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In totaal kwamen er vorig jaar 148 nieuwe claims binnen. In 45 gevallen had een claim te maken met de uitzending van de militair in het buitenland.

In 2006 waren dat er nog 25, het jaar daarop kwamen er 166 uitzendgerelateerde claims binnen door een actie van een letselschade advocaat.

Achttien zaken zijn aangespannen door mensen die stellen klachten te hebben overgehouden door werk met de giftige wapenreiniger PX-10. Het is voor het eerst dat daar claims over zijn binnengekomen.

Psychische schade

Van alle 784 zaken die er bij Defensie liggen, zijn er 303 die te maken hebben met psychische schade. Het overgrote merendeel gaat over klachten als gevolg van een uitzending.

In 123 van die zaken is de claim ingediend om te voorkomen dat die anders zou verjaren. Een claim moet binnen vijf jaar na het bekend worden van de schade worden ingediend.

Libanon

De meeste zogenoemde uitzendingsgerelateerde zaken zijn ingediend door oud-Libanongangers en mensen die hebben gediend in voormalig Joegoslavië.

Defensie had vorig jaar te maken met tien zaken over klachten die waren ontstaan in Irak en tien die uit Afghanistan kwamen.

Ombudsman

Vorige week maakte de Nationale Ombudsman bekend dat hij gaat bemiddelen tussen vertegenwoordigers van veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en Defensie.

Een belangrijk knelpunt is nog dat zogenoemde 'oude gevallen' zich door Defensie in de steek gelaten voelen: zij ervaren een gebrek aan nazorg en erkenning.

Een deel van hen heeft als gevolg daarvan schadeclaims ingediend bij Defensie. De afhandeling daarvan gebeurt op een juridische manier en leidt tot jarenlange procedures.

De ombudsman is om advies gevraagd hoe om te gaan met mensen die voor 1 juli 2007 zijn uitgezonden en die niet onder het nieuwe stelsel voor vergoeding van schade in aanmerking komen.